FORGOT YOUR DETAILS?

Pročitaj tekst +

Projekat

Poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja/zajednica u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na odabranim lokalitetima. Kapaciteti romskih ženskih organizacija će biti ojačani ...
Pročitaj tekst +

Centar za romske inicijative (CRI)

CRI prva ženska romska i egipćanska organizacija osnovana je u septembru 2004. godine, na inicijativu “SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja“ u Nikšiću i pripadnica romske i egipćanske zajednice...
Pročitaj tekst +

Nagrada Anna Lindh

Kao kruna našeg dosadašnjeg rada, u aprilu 2012. proglašene smo za dobitnice Anna Lindh nagrade za liderstvo i žensko učešće, koju je organizovao Memorijalni fond „Anna Lindh“ iz Švedske,

"IZBJEGNI MOJU SUDBINU" FILM
„Emancipovana Romkinja i Egipćanka u ravnopravnom i tolerantnom društvu“.
TOP