Home / Press

Press

Zločin iz mržnje

Policija pokušava da identifikuje dvojicu muškaraca sa snimka koji je objavljen na društvenim mrežama i portalima, a na kojem je zabilježeno kako brutalno tuku maloljetnog Roma B.S. (15) u Podgorici…POBJEDA online

Opširnije »

Policija traga za nasilnicima

Upra­va po­li­ci­je sa­op­šti­la je da pred­u­zi­ma­ju in­ten­ziv­ne mje­re ka­ko bi ot­kri­li li­ca ko­ja su pri­je par da­na u Pod­go­ri­ci pre­tu­kla dje­ča­ka B.S. (15) rom­ske na­ci­o­nal­no­sti, ko­ji je ra­se­lje­no li­ce i oso­ba sa in­va­li­di­te­tom. Na dru­štve­nim mre­ža­ma po­sta­vljen je sni­mak pre­bi­ja­nja ma­lo­ljet­ni­ka is­pred jed­nog mar­ke­t…DAN online

Opširnije »

Važnost reproduktivnog zdravlja

Cen­tar za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve i In­sti­tut za jav­no zdra­vlje, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku CARE internacinal i Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska par­va ju­če su, po­vo­dom 8. mar­ta, Da­na že­na, u Nik­ši­ću or­ga­ni­zo­va­li kam­pa­nju s ci­ljem uka­zi­va­nja na va­žnost re­pro­duk­tiv­nog zdra­vlja i spre­ča­va­nja pol­no pre­no­si­vih bo­le­sti i ne­že­lje­nih trud­no­ća… Više na….DAN ONLINE

Opširnije »

Važnost obrazovanja

Cen­tar za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve u okvi­ru pro­jek­ta „Pru­ža­njem so­ci­jal­nih uslu­ga do re­dov­nog po­ha­đa­nja na­sta­ve” u Nik­ši­ću je or­ga­ni­zo­vao ra­di­o­ni­cu za ro­di­te­lje dje­ce rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je… DAN ONLINE

Opširnije »

Više od stotinu djece od ponedjeljka bez struje

Oko 20 porodica romske i egipćanske nacionalnosti naselja pod Trebjesom, u Nikšiću, u ponedjeljak, 25.januara, isključeno je sa distributivne mreže. Razlog je neovlašćena potrošnja električne energije. Međutim, stanovnici pomenutog naselja tvrde da godinama pokušavaju da postanu legalni potrošači ali da to ne mogu zbog činjenice da su njihovi objekti nelegalno ...

Opširnije »

Problem ugovorenih brakova

“Više od 40 posto žena smatra da je sasvim normalno da prihvate nasilje kao normalnu pojavu unutar zajednice”, kazala je Fana Delija iz NVO Centar za romske inicijative… VIJESTI ONLINE

Opširnije »

xu hướng thời trangPhunuso.vnshop giày nữgiày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ