Home / Strateški planovi

Strateški planovi

Strateški ciljevi su organizacione i programske prirode.

PROGRAMSKA OBLAST: Suzbijanje diskriminacije

SC 1: Prevencija nasilja

SC 2: Rodna ravnopravnost
PROGRAMSKA OBLAST: Obrazovanje

SC 3: Bolji pristup osnovnom i srednjem obrazovanju romskoj i egipćanskoj djeci, sa akcentom na djevojčice

PROGRAMSKA OBLAST: Zdravlje

SC 4: Doprinos poboljšanju zdravlja Romkinja i Egipćanki kroz organizovanje preventivnih zdravstvenih aktivnosti

PROGRAMSKA OBLAST: Ekonomsko osnaživanje žena

SC 5: Poboljšati socio-ekonomske uslove života Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori

PROGRAMSKA OBLAST: Bolesti zavisnosti i maloljetnička delinkvencija

SC 6: Smanjiti stopu maloljetničke delinkvencije i bolesti zavisnosti kod romske i egipćanske djece u Crnoj Gori

FUNKCIONISANJE CRI

SC 7: Dugoročna finansijska stabilnost

SC 8: Jačanje organizacijskih kapaciteta CRI

SC 9: Kredibilitet, prepoznatljivost i vidljivost zajednici

10.1. Strateški operativni ciljevi, zadaci i aktivnosti:

SC 1: Prevencija nasilja

Aktivnosti/Zadaci:

1. U roku od 12 mjeseca organizovati seminare/treninge/radionice za kontakt osobe (focal points) koje će biti zadužene za podršku u zajednici, na sledeće teme:
– Pojam nasilja
– Regulatorni okvir u Crnoj Gori
– Ugovoreni brakovi

2. U roku od 18 mjeseci organizovati rad kontakt osoba (focal points) sa jasnim zaduženjima, procedurom prijavljivanja nasilja i načinima izvještavanja

3. U roku od 24 mjeseca organizovati seminare/radionice za romsku i egipćansku zajednicu na različite teme koje obuhvataju pojam nasilja i diskriminacije, kao i ugovorene brakove

4. U roku od 24 mjeseca organizovati seminare/radionice za djecu romske i neromske populacije na temu vršnjačkog nasilja

5. Tokom svih 36 mjeseci nastavak rada Forum teatra sa postojećim i novim članovima; proširenje aktivnosti na druge gradove u Crnoj Gori i regionu

6. Tokom čitavog perioda strateškog razvoja, projekcije edukativnih filmova na temu nasilja i prisilnih brakova na različitim skupovima sa učešćem svih relevantnih aktera

SC 2: Rodna ravnopravnost

1. U roku od 36 mjeseci organizovati seminare/radionice edukativnog tipa za romsku i egipćansku zajednicu

2. U roku od 36 mjeseci aktivno sprovoditi promotivnu kampanju za širu javnost kroz štampu lifleta, spotove, web sajt

3. U roku od 36 mjeseci organizovati različite skupove i sastanke sa različitim relevantnim akterima i institucijama, na kojima će biti zastupani principi rodne ravnopravnosti

4. U roku od 18 mjeseci sprovesti pripreme za formiranje Fondacije za djevojčice

 

SC 3: Bolji pristup osnovnom i srednjem obrazovanju romskoj i egipćanskoj djeci, sa akcentom na djevojčice

Aktivnosti/Zadaci:

1. U roku od 24 mjeseca unaprijediti komunikaciju i saradnju sa romskim roditeljima kroz organizovanje redovnih mjesečnih sastanaka, uključivanje u različite tribine i radionice

2. U roku od 36 mjeseci kontinuirano organizovati saradničke aktivnosti sa školskim i nastavnim osobljem

3. U roku od 12 mjeseci formirati multidisciplinatorni tim za praćenje drop-out u Nikšiću. Članovi tima su predstavnici CRI, Centra za socijalni rad, Policije, Ministarstva prosvjete i nauke, škola u kojima uče djeca RE populacije

4. U roku od 36 mjeseci ozvaničiti postojanje svih lokalnih multidisciplinatornih timova za praćenje drop-out, kroz potpisivanje sporazuma o saradnji

5. U roku od 24 mjeseca osnovati Fondaciju za školovanje djevojčica uzrasta od 6-18 godina

SC 4: Doprinos poboljšanju zdravlja Romkinja i Egipćanki kroz organizovanje preventivnih zdravstvenih aktivnosti

Aktivnosti/zadaci:

1. U roku od 36 mjeseci raditi na unaprijeđenju znanja Romkinja i Egipćanki o zdravstvenim oboljenjima i olakšati im pristup zdravstvenim ustanovama kroz edukaciju i javno zagovaranje

2. U roku od 12 mjeseci uspostaviti savjetovalište za žene, gdje će periodično od stručnog osoblja dobijati savjete i uputstva za rješavanje zdravstvenih problema

3. U roku od 12 mjeseci pokrenuti aktivnost organizovanja redovnih pregleda različitih specijalizacija za žene Romkinje i Egipćanke
4. U roku od 36 mjeseca raditi na senzibilisanju zdravstvenih radnika o problemima RE poulacije kroz informativne akcije, seminare, radionice, lobiranje
SC 5: Poboljšati socio-ekonomske uslove života Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori

Aktivnosti/zadaci:

1. U roku od 36 mjeseci povećati svijest Romkinja i Egipćanki o mogućnostima za samozapošljavanje, rad i ekonomsku nezavisnost kroz organizovanje promotivnih kampanja za aminiranje, sastanaka u zajednici i tribina

2. U roku od 36 mjeseci povećati sposobnost Romkinja i Egipćanki za zapošljavanje i samozapošljavanje kroz organizovanje treninga za osposobljavanje

3. U roku od 36 mjeseci sprovoditi pripreme za dodjelu nepovratnih sredstava Romkinjama i Egipćankama, kroz sastanke sa predstavnicima relevantnih institucija, lobiranje

4. U roku od 36 mjeseci uspostaviti saradnju sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, Centrom za socijalni rad, lokalnom samoupravom, kroz potpisivanje memoranduma o saradnji

 

SC 6: Smanjiti stopu maloljetničke delinkvencije i bolesti zavisnosti kod romske i egipćanske djece u Crnoj Gori

Aktivnosti/zadaci
1. U roku od 36 mjeseci jačati ulogu porodice u smanjenju maloljetničke delinkvencije kroz seminare/obuke za roditelje i djecu RE populacije

2. U roku od 36 mjeseci jačati ulogu porodice u smanjenju bolesti zavisnosti kroz seminare/obuke za roditelje i djecu RE populacije

3. U roku od 36 mjeseci raditi na senzibilisanju predstavnika Centra za socijalni rad, policije i posebno granične policije, kroz održavanje obuka/seminara i radionica.

 

SC 7: Dugoročna finansijska stabilnost

Aktivnosti/zadaci:

1. U roku od 6 mjeseci istražiti i definisati potencijalne izvore finansiranja kroz pribavljanje informacija od suportnih centara i iz odgovarajućih profila donatora, postepeno kreiranje soptvene baze podataka

2. U roku od 24 mjeseca povećati kapacitete osoblja za pisanje EU projekata kroz pohađanje različitih obuka na temu pisanja projekata, upravljanje finansijama, zatim konsultacije sa spoljnim saradnicima i ekspertima

3. U roku od 36 mjeseci razviti i održavati partnerstva na svim nivoima – sa Vladom i institucijama iz javnog sektora, jedinicima lokalne samouprave, privrednim sektorom, međunarodnim i donatorskim organizacijama

SC 8: Jačanje organizacijskih kapaciteta CRI (ljudskih i tehničkih)

Aktivnosti/zadaci:

1. U roku od 36 mjeseci pojačati kadrovske kapacitete kroz korišćenje različitih programa osposobljavanja novih kadrova

2. U roku od 36 mjeseci pojačati kadrovske kapacitete kroz organizovanje treninga i obuka za mlade kadrove na razlličite teme – pisanje projekata, upravljanje finansijama..

3. U roku od 12 mjeseci pojačati tehničke kapacitete kroz mogućnost ustupanja na korišćenje prostora u vlasništvu lokalne samouprave ili državnih institucija

4. U roku od 24 mjeseca unaprijediti rad Forum teatra kroz uključivanje novih članova, nabavku tehničke opreme i rekvizita
SC 9: Kredibilitet, prepoznatljivost i vidljivost zajednici

Aktivnosti/zadaci:

1. U roku od 6 mjeseci izvršiti redizajn web sajta

2. U roku od 6 mjeseci pokrenuti izradu kvartalnog newsletter-a koji će sadržati sve ključne informacije o realizovanim aktivnostima i inicijativama u prethodnom periodu. Newsletter objavljivati na web sajtu, facebook profilu i preko emailing lista resursnih centara civilnog društva u Crnoj Gori

3. U roku od 36 mjeseci nastaviti dobru komunikaciju sa predstavnicima medija, redovno ažurirati informacije na web sajtu, facebook i twitter profilima

4. U roku od 12 mjeseci dizajnirati i odštampati univerzalni promotivni materijal organizacije (vizit karte, liflete, brošurice) koji će se distribuirati relevantnim akterima nezavisno od trenutnih aktivnosti i projekata

 

11. Odnosi sa javnošću:

Strategija odnosa sa javnošću je u funkciji poboljšanja i unaprijeđenja vidljivosti CRI u društvu i zajednici, kredibiliteta i prepoznatljivosti, povećanja informisanosti javnosti o aktivnostima i efektima rada CRI i uopšte položaju romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Takođe PR bi trebao da doprinose povećanju članstva i volontera i širenju donatorske podrške.
Odgovornost za planiranje i realizaciju politike odnosa sa javnošću počiva na profesionalnom osoblju uz uključenje kvalifikovanog članstva i volontera. Periodičnim sastancima i izvještajima će se pratiti i procjenjivati efekti PR CRI.
Za kvalitetan PR neophodno je donošenje odgovarajućeg organizacijskog PR pravilnika te odluke o formiranju i redovnom ažuriranju medijske dokumentacije CRI.

xu hướng thời trangPhunuso.vnshop giày nữgiày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ